...
skip to Main Content

Ден 19

 

Трябва да научим телата си да дишат през носа по всяко време на деня, докато работим, тренираме, почиваме и спим.

 

Повече по темата:

☞ ДИШАНЕ: СЪЩНОСТТА НА ЖИВОТА

 

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.