...
skip to Main Content

Студио 7 обединява в три отделни студия разнообразни тренировки за хора с различна физическа подготовка и възраст. Всеки човек, който иска да повиши физическата си активност, което ще рефлектира и в по-добро качество на живот, може да намери подходяща за себе си тренировка при нас.

Подхода към всеки клиент е индивидуален и тренировките задължително се провеждат с професионални треньори. По време на първата тренировка анализираме вашите физически възможности и нужди и заедно планираме програмата по която ще спортувате.

КОИ СМЕ НИЕ

След дългогодишен и разнообразен професионален и житейски опит Татяна Стоянова и Йолана Анчева се срещат и застават след идеята да създадат уникално място за спортуване, където може всеки, без значение от възраст и физическа форма, да тренира правилно. В дългогодишният си опит на треньор Татяна търси “най-добрата” система за трениране и стига до заключение че метода Пилатес трябва да е част от ежедневието на всеки човек. Срещата с Йолана провокира търсенето на най-добрия производител на Пилатес обрудване и дава началото на едно партньорсво, което започва с взимането на изключителното представителство за  България на Peak Pilates – производител на едни от най-качествените професионални уреди за системата Пилатес. Април, 2015 година отваря врати първото в България Студио за тренировки по оригиналнат система, създадена от Джоузеф Пилатес. Студио 7 става запазена марка още същата година.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.