...
skip to Main Content
КИНЕЗИТЕРАПИЯ

Ние познаваме и високо ценим кинезитерапевтичната сила на уреда Реформър, благодарение на което създадохме нашият кинезитерапевтичен кабинет.

Кинезитерапията е всъщност лечебна физкултура и затова работим с дипломирани кинезитерапевти. Кинезитерапията прилага целенасочено физическите упражнения с цел подобряване на здравословното състояние.

Shockwave е терапия с мултидисциплинарен апарат, използван в ортопедията, физиотерапията, спортната медицина, урологията и ветеринарната медицина. Основните му предимства са бързото облекчаване на болката и възстановяването на мобилността. Заедно с това, че е нехирургична терапия без нужда от болкоуспокояващи, тя е също идеална терапия за ускоряване на възстановяването и лечение на различни индикации, причиняващи остра или хронична болка.

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.