...
skip to Main Content
КИНЕЗИТЕРАПИЯ

Ние познаваме и високо ценим кинезитерапевтичната сила на уреда Реформър, благодарение на което създадохме нашият кинезитерапевтичен кабинет.

Кинезитерапията е всъщност лечебна физкултура и затова работим с дипломирани кинезитерапевти. Кинезитерапията прилага целенасочено физическите упражнения с цел подобряване на здравословното състояние.

Shockwave е терапия с мултидисциплинарен апарат, използван в ортопедията, физиотерапията, спортната медицина, урологията и ветеринарната медицина. Основните му предимства са бързото облекчаване на болката и възстановяването на мобилността. Заедно с това, че е нехирургична терапия без нужда от болкоуспокояващи, тя е също идеална терапия за ускоряване на възстановяването и лечение на различни индикации, причиняващи остра или хронична болка.

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.