...
skip to Main Content
КАКВО Е СИСТЕМАТА ПИЛАТЕС

Системата Пилатес (пилатес) е балансирана комбинация от упражнения за увеличаване на силата и гъвкавостта, които синхронизират тялото, коригират стойката, намаляват стреса и оформят хармонични, издължени мускули без излишна маса.
Чрез серия последователни движения, пилатес едновременно ангажира няколко мускулни групи с подчертана насоченост към укрепване и заякване на централната част на тялото. Пилатес предлага балансиран подход, така че нито една група мускули да не е прекалено натоварена, а тялото да работи като ефективна и здрава система, както при тренировка, така и при обичайните всекидневни дейности. Системата е създадена и се развива още от двадесетте години на миналия век, когато Джоузеф Пилатес поставя нейните основни принципи. Ако развиете правилната техника, ще успеете да „превъзпитате“ собственото си тяло и ще започнете да надграждате вътрешната си енергия.

КЛЮЧОВИ ПРИНЦИПИ
  • ЦЕНТРИРАНЕ → Открий и почувствай гравитацията – всички движения произлизат от центъра на тялото.
  • КОНТРОЛ → В движенията използвайте едновременно ума и тялото си.
  • КОНЦЕНТРАЦИЯ → Задълбоченото фокусиране върху упражненията помага да спрете излишните мисли и да дадете всичко от себе си във всяко движение.
  • ПРЕЦИЗНОСТ → Без прецизност пилатес-упражненията са почти безсмислени. Прецизността изисква съсредоточеност, концентрация и контрол.
  • ДИШАНЕ → Дишайте осъзнато – дишането е вътрешният душ. Чрез който очиствате тялото, подобрявате естествените движения, разведрявате съзнанието, успокоявате духа.
  • ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ → При пилатес-движенията началото и краят трябва да са ясно изразени, но не насечени и плавно свързани едно с друго.
  • ЕФЕКТИВНОСТ → Фокусирайте се върху определено движение, прилагайки необходимото количество енергия – нито повече, нито по-малко.
  • БАЛАНС → Развивайте равномерно мускулатурата си, за да може тялото ви да бъде здраво и да работи без затруднения.


КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.