...
skip to Main Content

Ден 23

 

Протеини можем да си набавим и по дуги начини, освен чрез консумация на месо.

 

Нека да разтоварим организма си и да се насладим на простите, позабравени храни, като бобови култури, сурови ядки и семена.

 

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.