...
skip to Main Content

Ден 29

 

Обикновено на молитвата се гледа само откъм религиозната и страна, но всъщност молитвата е не само духовна практика, но и научен феномен. 

 

Все повече лекари и психолози се убеждават в благоприятния терапевтичния ефект на молитвата за лекуването на болните.

 

Едно от доказателствата е на атомиста, д-р Джеръун Стаувел. 

Той прави изключително изследване върху дължината на мозъчните вълни, излъчващи се по време на молитва.

 

 Доказва, че в процес на молитва мозъкът излъчва енергия петдесет и пет пъти по-голяма, отколкото излъчва една радиостанция от петдесет киловата, способна да изпрати послание около Земята.

 

Много хора изпитват съпротива към самата дума – „молитва“,

може да я наречете – общуване с Висшата Сила, разговор с Бога, единение, контакт с Вселенската мъдрост и т. н.

 

Можем да говорим с Бог не като с някакво далечно митично същество, а като с приятел, който е до нас. 

 

Молитвата може да бъде казана наум или на глас. Тя винаги ще бъде чута. 

 

Не е необходимо да се спазват определени ритуали, не е необходимо да си коленичил, да има свещи или да си в църква.

 

Автор: Росица Вакъвчиева – Психолог

 

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.