...
skip to Main Content

Ден 26

 

“ И най-тъпият молив е по-остър от най-острата памет!” са казали мъдрите хора.

 

Написаното остава да ни напомня накъде вървим.

 

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.