...
skip to Main Content

Ден 26

 

“ И най-тъпият молив е по-остър от най-острата памет!” са казали мъдрите хора.

 

Написаното остава да ни напомня накъде вървим.

 

 

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.