...
skip to Main Content

Ден 9

 

Умножи теглото си по 30 мл. и изпий полученото количество вода.

Не забравяй да пиеш по малко, но често!

 

 

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.