...
skip to Main Content

Ден 1

 

Пожелаваме ти здрава и щастлива година!

 

Бъди здрав в мислите си, в тялото си и тренирй здраво тази година!

Надяваме се, че си готов да се впуснеш в нашето предизвикателсто.

 

През следващите 30 дни, ще те предизвикваме с различни задачки, за да обърнеш внимание на дребните неща!

 

Надяваме се, че след края на това преизвикателство, повечето от нещата ще се превърнат в навик.

 

 

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.