КАРТИ

       Карта за 3 посещения за 2 месеца                                    100 лв.

       Карта за 10 посещения за 2 месеца                                  300 лв.

       Карта за неограничен брой посещения за 1 месец          400 лв.

 

        Корпоративна                                                                      400 лв.

 

                                                Дългосрочни

         3 месечна за 24 посещения                   600 лв.

         3 месечна за 36 посещения                    750 лв.  

         6 месечна за 48 посещения                  1080 лв.

         6 месечна за 72 посещения                  1350 лв.

         Годишна за

         2 посещения на седмица                      1900 лв.

         Годишна за

        3 посещения на седмица                       2400 лв.