НОВИ КАРТИ

 

       от 14.08.2019 Студио 7 Груп ще работи

със следните видове карти

 

       Карта за 3 посещения за 2 месеца                                    100 лв.

       Карта за 10 посещения за 2 месеца                                  300 лв.

       Карта за неограничен брой посещения за 1 месец          400 лв.

 

        Корпоративна                                                                      400 лв.

 

                                                Дългосрочни

 

         3 месечна за 2 посещения на седмица                           600 лв.

         6 месечна за 2 посещения на седмица                         1080 лв.

         Годишна за 2 посещения на седмица                            1900 лв.

 

         3 месечна за 3 посещения на седмица                           750 лв.

         6 месечна за 3 посещения на седмица                         1350 лв.

         Годишна за 3 посещения на седмица                            2400 лв.